OPŁATY

FOTOWOLTAICZNY ABONAMENT SŁONECZNY

Fotowoltaiczny Abonament Słoneczny to instalacja produkująca energię elektryczną na Twoje potrzeby, Spłata za montaż i sprzęt przez kilka lat /w zależności od wielkości i potrzeb/ ratą wielkości rachunku za enrgię. Po spłacie sprzętu ENERGIĘ masz za darmo!  Napisz do nas   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - podamy szczegóły.

      

KOLEKTORY SŁONECZNE - ENERGIA DLA KAŻDEGO

Od listopada 2011 roku zajmujemy się promocją energii ze słońca poprzez organizowanie spotkań w gminach i sołectwach województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tematyka spotkań to: zalety instalacji solarnych, możliwość uzyskania dotacji 45 % z NFOŚiGW, wskazówki dotyczące montażu.

Owocem wymienionych spotkań jest powstanie już co najmniej 50 instalacji solarnych na wymienionym terenie, których użytkownicy cieszą się sprawnym działaniem oraz zadowoleniem ze skorzystania z naszych usług. Nasze instalacje działają już w: Charzykowach, Czersku, Lichnowach, Lipce, Mroczy, Ogorzelinach, Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Sypniewie, Więcborku, Wiśniewie, Zakrzewie, okolicach Złotowa. Współpracujemy wyłącznie z monterami instalacji solarnych posiadający bogate doświadczenie i odpowiednie certyfikaty, co jest bardzo istotne jeśli chcemy skorzystać z dotacji i cieszyć się sprawnym działaniem kolektorów słonecznych. Klientom indywidualnym pomagamy w załatwianiu formalności niezbędnych do uzyskania dotacji, wszystkim - udzielamy fachowych konsultacji technicznych, doradzamy w wyborze urządzenia i miejsca montażu, zapewniamy opiekę gwarancyjną oraz serwis.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),

 • pobór wód z ujęć własnych,

 • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:

 • prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,

 • wnosić bez wezwania należną opłatę do końca miesiąca po upływie każdego półrocza, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykazy i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystanie ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 • Przedstawiać marszałkowi województwa, a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata.
  Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

WAŻNE:

  1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota
   nie przekracza: 400zł/półrocze (od II półrocza 2005r)  dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

  2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty
   nie zwalnia z obowiązku składania informacji.

  3. W przypadku braku  wykazu marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity, ze zm.

 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 – tekst jednolity.

 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity, ze zm.